Nish Sigorta

insuarance1

Nish Insurance

Yükünüz Sigortamız ile Güvende

Nish Insurance, Karayolu, Minivan, Intermodal, Havayolu ve Denizyolu ile nakledilen malların; çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alan entegre bir taşımacılık sigortacılığı hizmeti markasıdır.

İsteğe bağlı olarak Depoda Bekleme Teminatı, Aktarma Teminatı, Başlangıç Sevkiyatı, Bitiş Sevkiyatı ve Harp Grev teminatlarına karşı da güvence sağlanmaktadır.

Nakliyat Sigorta Teminatları

  • Institute Cargo Clauses (A) - Tüm Riskler (Geniş Kapsamlı Teminat)

Poliçe Genel Şartlarındaki istisna bırakılan haller haricinde taşınan yükün çıkış deposundan varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı tüm zararlara karşı koruma sağlar. Yükleme, boşaltma ve kısmı hasarlarda teminata dahildir.

  • Institute Cargo Clauses (C) - Dar Kapsamlı Teminat

Taşınan yükün ve onu taşıyan aracın taşıma esnasında birlikte karşılaşacakları bir riziko neticesinde uğrayacağı zararlara karşın sigorta edilmesidir. Bu teminata girmeyen başlıca rizikolar, yükün çalınması, ıslanması ve eksilmesidir.

  • Tam Ziya Klozu

Taşımayı yapan araçla birlikte malın tamamen hasarlanması ve kullanılamaz hale gelmesini karşı verilen teminattır yani taşımayı yapan geminin tamamen batması, kamyonun devrilmesi, uçağın düşmesi, trenin devrilmesi ve yok olması sebebi ile taşınan emtianın da tam ziya olma riskine karşı verilir.

Global FFL sigortamızın yanı sıra, abonman sigortamız (isteğe bağlı olarak) ile de çift yönlü güvence sağlamaktayız.